שיט שישראלים אומרים בהודו

Description du cours:

מומלץ לראות בHD!
פייסבוק- https://www.facebook.com/barak.cohen.790
כתבה על עשיית הסרטון דרך אתר HODU.CO.IL
http://www.hodu.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%99%D7%98-%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D

COURS AUDIO
La version audio n’est pas disponible pour le moment